Menu Close

bulharská spoločnosť

Medzi krajiny so zvýhodneným daňovým prostredím zaraďujeme Bulharsko. Bulharská republika leží v juhovýchodnej časti Európy na Balkánskom polostrove a na pobreží Čierneho mora. Hlavným mestom je Sofia. Úradným jazykom je bulharčina. Bulharsko je najmladším členom Európskej únie. Krajina si zachovala pôvodnú bulharskú menu - bulharský lev (BGN). Bulharsko ako krajina, ktorá je súčasťou Európskej únie poskytuje výborné podmienky pre podnikateľov, zvažujúcich daňovú optimalizáciu alebo presunutie činnosti do krajiny s nižším daňovým zaťažením. Vzhľadom na výšku daní a poskytovaných služieb ho môžeme považovať za daňový raj v Európskej únii.

Založenie bulharskej spoločnosti

cena 1100€

Najobľúbenejšou formou spoločností v Bulharsku je OOD (Družestvo s ograničena otgovornosť) a ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Za záväzky spoločnosti sa ručí imaním, ktoré skladajú spoločníci pri jej zakladaní. Minimálne základné imanie je len vo výške 2BGN (cca 1Euro) a musí byť splatené na účet. Spoločnosť vzniká prostredníctvom uzatvorenia spoločenskej zmluvy. Musí ju založiť minimálne jeden konateľ a spoločník. Zakladateľ spoločnosti môže byť aj zahraničná osoba, nie je požiadavka aby šlo o bulharského rezidenta. V roku 2008 vznikol nový Obchodný register vedený Agentúrou pre zápisy, ktorý eviduje všetky registrované spoločnosti.

Informácie o podnikaní v Bulharsku

  • Daň z príjmu: 10%
  • Zrážková daň z dividend: 5%
  • Sadzba DPH: 20% (pre hotelový biznis 9%)
  • Moderná legislatíva spĺňajúca štandardy EÚ
  • Výhodné podmienky pre obchodovanie mimo EÚ (napr. Turecko)